μεταπτυχιακές σπουδές

 • Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αγγλία

  Η διαδικασία αίτησης σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αγγλίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές πέρα από την αίτηση μπορεί κατά περίπτωση να απαιτεί την προσκόμιση βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής (cover letter), προσωπικής δήλωσης (Personal Statement) και της επιστολής κινήτρου (Motivation Letter).

  Οι πληροφορίες θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, θα πρέπει να είναι πλήρεις, σύντομες και αληθείς, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ορθογραφία και τη σύνταξη.

  Υπηρεσίες Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

  Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"αναλαμβάνει την δημιουργία του βιογραφικού σας αλλά και τη σύνταξη τόσο της προσωπικής δήλωσης όσο και της επιστολής κινήτρου, προσαρμοσμένα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποία στοχεύει ο υποψήφιος.

  Κόστος Υπηρεσιών

  1. Σύνταξη απλού βιογραφικού 0-2 χρόνια προϋπηρεσίας στην Αγγλική Γλώσσα (50 €)
  2. Σύνταξη βιογραφικού για Junior στελέχη με 3-6 χρόνια προϋπηρεσίας στην Αγγλική Γλώσσα (70 €)
  3. Σύνταξη απλού ακαδημαϊκού βιογραφικού χωρίς ερευνητική δραστηριότητα στην Αγγλική Γλώσσα (40 €)
  4. Σύνταξη ακαδημαϊκού βιογραφικού με ερευνητική δραστηριότητα στην Αγγλική Γλώσσα (70 €)
  5. Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής (Cover Letter) στην Αγγλική Γλώσσα (70 €)
  6. Σύνταξη προσωπικής δήλωσης (Personal Statement) στην Αγγλική Γλώσσα (70 €)
  7. Σύνταξη επιστολής κινήτρου (Motivation Letter) στην Αγγλική Γλώσσα (100 €)
  Alpha Bank: GR6801405610561002101080870, Εθνική Τράπεζα: GR5201102250000022523266983

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

  Λαμπείας 5 (Πάροδος Μακεδονίας), Αμαλιάδα, 27200 | Δείτε μας στο χάρτη: Google Map

  Κιν. 6973 395041

  Facebook: exousiodotisi.GR, Skype: spzafeir, WhatsApp, Viber: 6973 395041

  Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 19:00-21:00 (εκτός Τετάρτης)

 • Ακαδημαϊκή υποστήριξη και ανάπτυξη

  Οι σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες και προκλήσεις ειδικά στο στάδιο εκπόνησης εργασιών και ιδιαίτερα της διπλωματικής εργασίας. Υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε αυτή την κατεύθυνση μέχρι και την εκπόνηση εργασιών.

  Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" παρέχει υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης σε ένα επίπεδο που συνάδει με τις αρχές μας για την ακαδημαϊκή εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου. Έτσι παρέχονται υπηρεσίες καθοδήγησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών και παρουσίασής τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές των σπουδών τους

  Υπηρεσίες Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

  Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" αναλαμβάνει την παροχή καθοδήγησης και ακαδημαϊκής υποστήριξης στο πλαίσιο εκπόνησης και παρουσίασης ακαδημαϊκών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με προγραμματισμένες συνεδρίες μέσω Skype ή με φυσική παρουσία στο χώρο μας.

  Κόστος Υπηρεσιών

  1. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης εργασίας μαθήματος σε προπτυχιακό επίπεδο (50 €)
  2. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης εργασίας μαθήματος σε προπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (20 €)
  3. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης εργασίας μαθήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο (100 €)
  4. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης εργασίας μαθήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (30 €)
  5. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο (250 €)
  6. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης διπλωματικής εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (50 €)
  7. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (300 €)
  8. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης διπλωματικής εργασίας μαθήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (50 €)
  Alpha Bank: GR6801405610561002101080870, Εθνική Τράπεζα: GR5201102250000022523266983

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

  Λαμπείας 5 (Πάροδος Μακεδονίας), Αμαλιάδα, 27200 | Δείτε μας στο χάρτη: Google Map

  Κιν. 6973 395041

  Facebook: exousiodotisi.GRSkype: spzafeir, WhatsApp, Viber: 6973 395041

  Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 19:00-21:00 (εκτός Τετάρτης)