Θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Diorismos.gr - Καριέρα στο Δημόσιο
  1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιες/ίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΠΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: Διοίκηση Ξενοδοχείων ή/και Τουρισμού Σημειώνεται ότι, η έδρα του Τμήματος καθώς και η έδρα της/ου υποψηφίας/ου που... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Επίκουρου ή Λέκτορα στην ειδικότητα: Διοίκηση Ξενοδοχείων ή και Τουρισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ πρώην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) προκειμένου να συμπληρώσει την στελέχωσή της και να καλύψει δεκαέξι (16) κενές θέσεις, προέβη στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΚ 266/20.1.2023 (ΑΔΑ: 69Υ146ΜΤΛΡ-ΩΨΝ). Οι θέσεις θα καλυφθούν με απόσπαση από τη ΜΟΔ Α.Ε, τις Ειδικές... Διαβάζετε το άρθρο Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Προκήρυξη διαγωνισμού προς πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης. Πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως: α) Για το... Διαβάζετε το άρθρο Διαγωνισμός για 73 θέσεις Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου σε Δικαστήρια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 001 ΕΕΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 002 ΕΕΠ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 003 ΕΕΠ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 004 ΕΕΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 005 ΕΕΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 006 ΕΕΠ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ... Διαβάζετε το άρθρο 1/2022 - 14 θέσεις ΕΕΠ στην ΕΕΤΤ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+