Θέσεις εργασίας στο ευρύτερο δημόσιο (ΝΠΙΔ)

Diorismos.gr - Καριέρα στο Ευρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔ
  1. ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ανακοίνωσε για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή ως εξής: Την πλήρωση των εξής θέσεων : - δύο δικηγόρων παρ’ Εφέταις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν.4194/2013. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν... Διαβάζετε το άρθρο 2 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Το WWF Ελλάς επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του έναν οργανωμένο και ενθουσιώδη Λογιστή. Προσόντα και δεξιότητες Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. Πολύ καλή γνώση σε MS Office ειδικότερα η πολύ καλή γνώση του Excel είναι σημαντική προϋπόθεση για την συνεργασία. Επιθυμητή προηγούμενη απασχόληση (2-4 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση. Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Θετική ενέργεια,... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Λογιστή WWF Ελλάς πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε θέση ως εξής: Υπεύθυνος/η Marketing & Επικοινωνίας / Marketing & Communication Manager (Events) Περισσότερες πληροφορίες... Διαβάζετε το άρθρο Υπεύθυνος Marketing και Επικοινωνίας ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Αγάπης - Οίκου Ευγηρίας ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ εις την συνεδρίασιν της 19ης Ιανουάριου 2023, απεφάσισε να προσλάβη: α) Δύο νοσηλεύτριες/τες με σύμβασιν αορίστου χρόνου δια την κάλυψιν των αναγκών της Μονάδος. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα κάτωθι: 1. Να είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Ε. Δ.Ε. Σχολής Νοσηλευτών 2. Να διαθέτη Αδειαν Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλευτριας/ου. 3. Να έχει... Διαβάζετε το άρθρο 2 θέσεις νοσηλευτών ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ - ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση δύο 920 υποψηφίων δικηγόρων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα Αιτήσεις μέχρι 26-1-2023 Περισσότερες πληροφορίες... Διαβάζετε το άρθρο Αιτήσεις για άσκηση 2 υποψηφίων δικηγόρων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+