Θέσεις εργασίας στο ευρύτερο δημόσιο (ΝΠΙΔ)

Diorismos.gr - Καριέρα στο Ευρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔ
  1. Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) Γ’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως ακολούθως: - Μία (1) θέση ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Ψηφιακή καινοτομία - Αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών και - Μία (1) θέση ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πολιτισμού και επικοινωνίας της επιστήμης με χρήση ψηφιακών... Διαβάζετε το άρθρο 2 θέσεις Eιδικών Λειτουργικών Επιστημόνων Γ βαθμίδας ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε Προκηρύξεις για θέσεις Επιστημονικού προσωπικού και Προισταμένων 1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού 2.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας: - στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών - στο Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών 3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση... Διαβάζετε το άρθρο Προκηρύξεις για θέσεις επιστημονικού προσωπικού και προϊσταμένων για το ΙΕΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής ( Ο.Λ.Σ ) Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων, μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ) ως εξής: Α. 2ης Κατηγορίας α. Μία (1) θέση Εξάρχοντος Β. 3ης Κατηγορίας α. Μία... Διαβάζετε το άρθρο 3 κενές θέσεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Προκηρύσσουμε Διαγωνισμούς για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ) ως εξής: Α.Μία ( 1) θέση 2ης Κατηγορίας Εξάρχοντες Β. Μία (1) θέση 3ης Κατηγορίας ( Κορυφαίοι Α΄... Διαβάζετε το άρθρο 4 κενές οργανικές θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. To Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση Συντηρητή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: α. Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων β. Άδεια Τεχνίτη Α’, Υδραυλικών γ. Ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επτά (7) έτη δ. Πολύ καλή γνώση αγγλικής ορολογίας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά έως την... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Συντηρητή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+