Θέσεις εργασίας στο ευρύτερο δημόσιο (ΝΠΙΔ)

Diorismos.gr - Καριέρα στο Ευρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔ
  1. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (επιστημονικού συνεργάτη), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με το άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 4780/2021. Η θέση του επιστημονικού συνεργάτη είναι πλήρους απασχόλησης και τα καθήκοντά του περιγράφονται ως εξής: - Ενημέρωση της Επιτροπής για το διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ιδίως σε... Διαβάζετε το άρθρο Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Λήξη Ισχύος: 12/09/2022 Φορέας: ΕΚΕΤΑ Αριθμός πρωτοκόλλου: 66816 - 01-07-2022 Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11527,... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΕΚΕΤΑ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., που συστάθηκε βάσει της διάταξης του άρθρου 16 του ν.1518/1985, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεσμοθετημένου επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα Αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως Ειδικοί... Διαβάζετε το άρθρο Πρόσκληση ειδικών επιστημόνων συνεργατών από την ΕΕΤΑΑ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) Λήξη Ισχύος: 12/09/2022 Φορέας: ΕΙΕ Αριθμός πρωτοκόλλου: 66787 - 01-07-2022 Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, T.K. 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131300020,... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δ) Λήξη Ισχύος: 12/09/2022 Φορέας: ΕΚΕΦΕ ''Δ'' Αριθμός πρωτοκόλλου: 66814 - 01-07-2022 Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δ). Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Διευθυντή στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+