Θέσεις εργασίας στο ευρύτερο δημόσιο (ΝΠΙΔ)

Diorismos.gr - Καριέρα στο Ευρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔ
  1. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/183493 - ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 32/12.05.2022 Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το υπουργείο πολιτισμού προκηρύσσει διαγωνισμούς για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ως εξής: Α. Μία (1) Θέση 2ης Κατηγορίας (Εξάρχοντες) Β. Δύο (2) θέσεις 3ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Α΄) ως εξής:... Διαβάζετε το άρθρο Πρόσληψη μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Τετραδιάστατη Οπτική Υπολογιστική. Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 27-05-2022 Υποβολή Υποψηφιότητας: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, αίτηση υποψηφιότητας με... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Ερευνητή βαθμίδας Β στο ΙΝΕΒ ΕΚΕΤΑ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Γ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Συστημική Βιολογία στη ζωική παραγωγή με έμφαση στη γονιδιωματική. Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 24-05-2022 Υποβολή Υποψηφιότητας: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/), μέχρι την... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΝΕΒτου ΕΚΕΤΑ ΕΚΕΤΑ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Γ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Ψυχολογία Υγείας με έμφαση στην εμπειρία της νόσου και στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Υποβολή Υποψηφιότητας: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, αίτηση υποψηφιότητας με... Διαβάζετε το άρθρο Θέση ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΝΕΒ ΕΚΕΤΑ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας (Κύριου Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο Ανακάλυψη νέων βιοδεικτών: μεταφραστική έρευνα στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/01-2022). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014... Διαβάζετε το άρθρο Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+