Θέσεις εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Diorismos.gr - Καριέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
  1. Ο Δήμος Ναυπλίου ανακοίνωσε πρόσκληση για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου καλεί τον/την υποψήφιο/α δικηγόρο που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέρος της άσκησής του/της, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων, να υποβάλλει την αίτησή του/της σύμφωνα με το υπόδειγμα του Δήμου , για την κάλυψη μίας (1) θέσης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που... Διαβάζετε το άρθρο Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ζίτσας με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Ζίτσας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα... Διαβάζετε το άρθρο Πλήρωση θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Τους υποψήφιους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, για την κάλυψη μίας (1) θέσης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα της παρούσας και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων εντός δέκα (10) ημερών από την... Διαβάζετε το άρθρο Θέση ασκούμενου δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Ο Δήμαρχος Ξάνθης ανακοίνωσε ότι: Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, με διάρκεια το ανώτερο μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, να υποβάλλουν την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο... Διαβάζετε το άρθρο Θέσεις για πρακτική άσκηση δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΘΗΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. Πρόσκληση για τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr), ήτοι από την 08.12.2022 έως και την 17.12.2022,... Διαβάζετε το άρθρο Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+