Ακαδημαϊκή υποστήριξη και ανάπτυξη

Οι σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες και προκλήσεις ειδικά στο στάδιο εκπόνησης εργασιών και ιδιαίτερα της διπλωματικής εργασίας. Υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε αυτή την κατεύθυνση μέχρι και την εκπόνηση εργασιών.

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" παρέχει υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης σε ένα επίπεδο που συνάδει με τις αρχές μας για την ακαδημαϊκή εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου. Έτσι παρέχονται υπηρεσίες καθοδήγησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών και παρουσίασής τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές των σπουδών τους

Υπηρεσίες Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" αναλαμβάνει την παροχή καθοδήγησης και ακαδημαϊκής υποστήριξης στο πλαίσιο εκπόνησης και παρουσίασης ακαδημαϊκών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με προγραμματισμένες συνεδρίες μέσω Skype ή με φυσική παρουσία στο χώρο μας.

Κόστος Υπηρεσιών

  1. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης εργασίας μαθήματος σε προπτυχιακό επίπεδο (50 €)
  2. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης εργασίας μαθήματος σε προπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (20 €)
  3. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης εργασίας μαθήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο (100 €)
  4. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης εργασίας μαθήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (30 €)
  5. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο (250 €)
  6. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης διπλωματικής εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (50 €)
  7. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (300 €)
  8. Ακαδημαϊκή υποστήριξη στο πλαίσιο παρουσίασης διπλωματικής εργασίας μαθήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο με χρήση PowerPoint, Prezi, κλπ (50 €)
Alpha Bank: GR6801405610561002101080870, Εθνική Τράπεζα: GR5201102250000022523266983

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

Λαμπείας 5 (Πάροδος Μακεδονίας), Αμαλιάδα, 27200 | Δείτε μας στο χάρτη: Google Map

Κιν. 6973 395041

Facebook: exousiodotisi.GRSkype: spzafeir, WhatsApp, Viber: 6973 395041

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 19:00-21:00 (εκτός Τετάρτης)