Θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Diorismos.gr - Καριέρα στο Δημόσιο
Diorismos.gr
  1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία) είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, υπαγόμενη στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με - διατεθέντες στην Ελλάδα - πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ειδική Υπηρεσία, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, οι οποίες υπαγορεύονται... Διαβάζετε το άρθρο Αιτήσεις για απόσπαση 18 υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+