Θέσεις εργασίας στην Εκπαίδευση

Diorismos.gr - Καριέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  1. Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων: α) Μία κενή έκτακτη θέση Καθαρίστριας για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε1 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος μηνιαίος μισθός €884,99). β) Δύο θέσεις Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες με μισθολογική Κλίμακα Ε3 (ακάθαρτος μηνιαίος μισθός €815,07) σε σχολεία Παραλιμνίου. Τα... Διαβάζετε το άρθρο 3 κενές θέσεις Καθαρίστριας και Σχολικών Βοηθών - Συνοδών ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου... Διαβάζετε το άρθρο 6 κενές θέσεις Χειριστή Μηχανών ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού: • Μια (1) θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Νομικός) κλίμακα (Α8-10-11) • Μια (1) θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας κλίμακα (Α8-10-11) • Τριών (3) θέσεων Λειτουργού Λογιστηρίου κλίμακα (Α8-10-11) • Μια (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας) κλίμακα: (Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(I)). • Μια (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρονικής Μηχανικής) (Α5... Διαβάζετε το άρθρο 8 προσλήψεις στο Δήμο Λεμεσού ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 18 κενές μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998,... Διαβάζετε το άρθρο 18 κενές μόνιμες θέσεις κτηματολογικού λειτουργού Β ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά μόνιμες θέσεις Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Σημειώνεται όπως αναφέρεται και πιο κάτω ότι οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως οι θέσεις πληρωθούν με απαιτούμενο προσόν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας... Διαβάζετε το άρθρο 7 μόνιμες θέσεις εκτελεστικού μηχανικού ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+