Θέσεις εργασίας στο ευρύτερο δημόσιο (ΝΠΙΔ)

Diorismos.gr - Καριέρα στο Ευρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔ
  1. ο Οργανισμό Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων-ΟΔΑΠ, (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού). προκηρύσσει εκ νέου Την πλήρωση των εξής θέσεων : - δύο δικηγόρων παρ’ Εφέταις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν.4194/2013. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε κλειστό φάκελο... Διαβάζετε το άρθρο 2 θέσεις Δικηγόρων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Οι Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοίνωσαν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου... Διαβάζετε το άρθρο 10 προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΣΥ ΑΕ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), προκηρύσσει μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενες να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr . Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) Απευθύνουμε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους/ες υπαλλήλους Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, οι οποίοι/ες διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων δύο (2) θέσεων: Α.... Διαβάζετε το άρθρο Αιτήσεις για πλήρωση 2 θέσεων με απόσπαση στο ΕΛΙΔΕΚ ΕΛΙΔΕΚ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή/τριας βαθμίδας Γ’ -Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία Αναπαραγωγής και Τεχνολογία Σπέρματος των Παραγωγικών Ζώων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 13η Σεπτεμβρίου... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Ερευνητή βαθμίδας Γ στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+