Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, υπόκειται στους όρους της παρούσας ανάρτησης στην επίσημη Ιστοσελίδα του Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανάρτησης. Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

To Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" συλλέγει προσωπικά στοιχεία των πελατών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι οικειοθελώς τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" είναι τα στοιχεία που αποστέλλει ο χρήστης οικειοθελώς όπως τα ακόλουθα:

  • Κωδικοί ΑΣΕΠ
  • Κωδικοί taxis
  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα πατέρα και μητέρας
  • Αριθμός Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
  • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
  • Αριθμοί τηλεφώνου και κινητών
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Έγγραφα όπως πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ταυτότητες και ότι άλλο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ορθή συμπλήρωση αίτησης του στο ΑΣΕΠ

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" δε πρόκειται να διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών του σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" δεν είναι υπεύθυνο και δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων του πελάτη από αμέλεια του προσωπικού, λάθος ή όποια άλλη διαρροή προκύψει από μη-ηλεκτρονικό μέσω ή και ηλεκτρονικό μέσω όπως hacking κλπ. Η χρήση υπηρεσιών του Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" συνεπάγεται ότι ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με όλους τους όρους της παρούσας δημοσίευσης.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το Γραφείο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων & Συμβουλευτική "exousiodotisi.GR" , υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία από διαρροή προσωπικών δεδομένων υποστεί ο πελάτης των υπηρεσιών του Γραφείου, επιλογών και περιεχομένων του Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Η κατάθεση-αποστολή του φακέλου της αίτησης και δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ εντός προθεσμίας είναι ευθύνη του πελάτη. Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" δεν φέρει ευθύνη σε τυχόν καθυστέρηση υποβολής της αίτησης. Τον τελικό έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών ως προς την ορθότητά τους την έχει αποκλειστικά ο πελάτης, και ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην αίτησή του που μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του υποψηφίου από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.